Vg2 Skogbruk

  • Opplæring i bruk av motorsag

  • Egen lassbærer

Etter et år på Vg1 naturbruk kan du velge Vg2 Skogbruk på KVS-Bygland. Også dette er et praktisk studie der du får være mye ute i naturen. På KVS-Bygland bruker vi faktisk en større andel av undervisningstiden ute i skogen enn det som er vanlig andre steder. Mye av tiden går med på hogstfeltet der vi gir opplæring i felling av trær med motorsag og opplæring på traktor m/vinsj og lassbærer. Vi har også en helt ny simulator hvor elevene får mange timer i Hogstmaskin. Når man går Vg2 Skogbruk kan man i prosjekt til fordypning velge fagene jakt og fiske og friluftsliv. Etter dette året er det mulig å gå videre som lærling i skogbruket (2 år). Mange skogsmaskinentreprenører har stort behov for rekruttering de nærmeste årene. Vi har hatt henvendelser fra flere entreprenører som gjerne vil ha lærlinger og eneste kravet de stiller er at arbeidsviljen er god. Det er derfor gode muligheter for å få lærlingplass etter fullført Vg2. Andre muligheter er å fortsette på Vg3 naturforvaltning som gir generell studiekompetangse. Vi vil forøvrig gjerne understreke at skogbruk egner seg like godt for jenter som for gutter, og at vi har hatt flere dyktige jenter blant våre skogbrukselever.
  • Timefordeling
  • Prosjekt til fordypning – 7 timer
  • Programfag – 17 timer
  • Samfunnsfag – 3 timer
  • Kristendom – 2 timer
  • Norsk – 4 timer
  • Kroppsøving – 2 timer
Translate »