Vg2 Hest- og dyrefag

  • Studietur til USA

  • På KVS lærer vi at hesten kan brukes til mye.

Å gå vg2 heste- og hovslagerfag innebærer en hverdag med hovedvekt på hest. Faget programfag innebærer undervisning i fagene; hest og hestehold, Stalldrift og aktiviteter med hest. I tillegg er det 7 timer per. uke der elevene kan velge å arbeide i en bedrift, eller fordype seg i hest her på skolen. Du må ha bestått vg1 naturbruk for å kunne gå på vg2 heste- og dyrefag. Mulighetene etter vg2 Heste- og dyrefag er store. Man kan velge å gå 2 år i lære i enten hestefaget eller hovslagerfaget som du når går ut i lære til etter vg1. De fleste velger likevel å gå vg3 naturforvaltning for å få generell studiekompetanse. Gjør du det er alle muligheter åpne! Skolens stallanlegg består pr i dag av stall med plass til 14 hester i hovedstallen og 4 i ponnistall, 3 utebokser og 4 på utegang, luftegårder, jorder, ridebane på 30*50 m. og rundpaddock også har vi fått ny ridehall. Priser på stallplass finner du under ”Elevinformasjon” og ”Priser”.
  • Timefordeling:
  • Prosjekt til fordypning – 7 timer
  • Programfag – 17 timer
  • Samfunnsfag – 3 timer
  • Kristendom – 2 timer
  • Norsk – 4 timer
  • Kroppsøving – 2 timer
Translate »