Vg2 Hest- og hovslagerfag

  • Studietur til USA

  • På KVS lærer vi at hesten kan brukes til mye.

Å gå vg2 heste- og hovslagerfag innebærer en hverdag med hovedvekt på hest. Faget programfag innebærer undervisning i fagene; hest og hestehold, Stalldrift og aktiviteter med hest. I tillegg er det 7 timer per. uke der elevene kan velge å arbeide i en bedrift, eller fordype seg i hest her på skolen.

Du må ha bestått vg1 naturbruk for å kunne gå på vg2 heste- og hovslagerfag.

Mulighetene etter vg2 Heste- og hovslagerfag er store. Man kan velge å gå 2 år i lære i enten hestefaget eller hovslagerfaget. Dette gir fagbrev i det fagområdet du velger. De fleste velger likevel å gå vg3 naturforvaltning eller vg3 allmenn påbygg for å få generell studiekompetanse. Gjør du det er alle muligheter åpne!

Skolens stallanlegg består pr i dag av stall med plass til 14 hester inne og 4 på utegang, luftegårder, jorder, ridebane på 30*60 m. og rundpaddock.

Priser på stallplass finner du under ”Elevinformasjon” og ”Priser”.

Timefordeling:

Prosjekt til fordypning – 7 timer
Programfag – 17 timer
Samfunnsfag – 3 timer
Kristendom – 2 timer
Engelsk – 2 timer
Norsk – 2 timer
Kroppsøving – 2 timer
Translate »