Vg1 Naturbruk

  • 40 000 mål jaktterreng...

  • Fordypning hest

Naturbruk er et godt studiealternativ enten du sikter mot å bli naturforvalter, bonde, skogsarbeider eller hestefaglært – eller dersom du rett og slett ønsker å gjøre noe gøy og annerledes på veien til studiekompetanse. Som naturbrukelev hos oss kan du velge mellom fordypning i hest, jakt og fiske eller naturbasert reiseliv. For alle fagene ligger forholdene spesielt godt til rette her på Bygland og mulighetene er mange når du skal gå videre etter første året. På Vg2 tilbyr vi Hest- og hovslagerfag og Skogbruk, og følger slik opp tradisjonen fra vår forgjenger, Skogskolen. Naturbrukselevene våre har forøvrig mye felles undervisning i tillegg til den linjebestemte. Vi legger vekt på at elevene skal få gode opplevelser ute i naturen, og tror at det vil gi et godt grunnlag for å lære videre. Her kan elevene også få anledning til å flytte noen grenser for seg selv i trygge omgivelser. Vi erfarer at elevene benytter terrenget rundt skolen flittig når de har blitt kjent med det. Under mottoet «teori og praksis – hånd i hånd» vil du som elev hos oss skifte mellom timer i klasserommet og fisketurer i fjellet. I faget teknikk får du også skru på maskiner, kjøre traktor, og lære å håndtere andre redskaper og maskiner. Priser på stallplass finner du under «Elevinformasjon» og «Priser» De som ikke har egen hest kan disponere skolens egne hester.  
Timefordeling:
Programfag – 21 timer Matematikk – 3 timer Kristendom – 2 timer Engelsk – 3 timer Norsk – 2 timer Kroppsøving – 2 timer Naturfag – 2 timer
Translate »