Historie

KVS-Bygland er en ung, men likevel gammel skole. I 2002 ble Bygland Skogskole overtatt av Indremisjonsforbundet. Skogskolen var en av flere fylkeskommunale skogskoler som utelukkende utdannet skogsarbeidere. Stadig synkende elevtilgang gjorde at skogskolen til slutt måtte legge ned, og skolelokalene stod uten aktivitet et par år før Indremisjonen takket ja til tilbudet om å ta over. Indremisjonen fikk overta eiendommene mot å sørge for fortsatt skoledrift på Bygland. I starten ble skolen drevet under KVS-Lyngdal, men den står nå på egne bein.

Kristen skole.
KVS-Bygland er altså en privat videregående skole, og eies av Indremisjonsforbundet. Det innebærer at skolen har en kristen profil. I praksis gir det seg utslag i at vi starter skoledagene med en kort andakt, og at vi inviterer til kristne møter på tirsdagskveldene (frivillig). Vi har også et strengt reglement i forhold til bruk av rusmidler. Videre ønsker vi å påvirke til en høy og sunn arbeidsmoral, samt å formidle den kristne troen og håpet om et evig liv.
Indremisjonen har lang tradisjon for skoledrift og driver flere grunnskoler og videregående skoler.
Translate »