Jakt

På KVS-Bygland ligger alt til rette for de som ønsker å drive med jakt både på skolen og på fritiden! Skolen disponerer et jaktterreng på over 40 000 mål og har i tillegg 2 hytter i terrenget som blir flittig brukt av elevene både med og uten lærer. Vi tilbyr også jegerprøvekurs ved skolestart hver høst. Velger du å gå Naturbruk med fordypning jakt og fiske får du jakt flettet inn i skolehverdagen, men det er også mange som velger å gå byggfag og heller jakte etter skoletid!
Translate »